Paris Uygur Okulu

Uygurlara yönelik olmakla birlikte Uygur kültürüyle ilgilenen ve keşfetmek isteyen bireylere de açık olan enstitü çerçevesinde sunulan haftalık kurslar, dört ayrı sınıfa ayrılmıştır: